Úvod

Vítejte na webových stránkách firmy Miloslav Vaňous, která vznikla v roce 2002.

Našim cílem je poskytovat kvalitní služby při minimálních režíjních nákladech a tím dosažení optimální ceny pro investora.

Snažíme se poskytovat našim zákazníkům komplexní rozzsah služeb a dodávky technologií ve spolupráci se subdodavateli - externími spolupracujícími společnostmi.

Nabízíme:

Specializace: EPS, MaR stabilních HZ, EZS a CCTV.