Fotovoltaické elektrárny - FVE

Nabízíme komplexní služby v oboru fotovoltaických elektráren FVE, ostrovních systémů a záložní systémy becup s kombinací FVE.
Provádíme energetický návrh řešení napájení Vašeho objektu s možnou kombinaci FVE, kogeneračních jednotek a nezávislé ukládání vyrobené energie. Do 10kW výkonu tento návrh provádíme zdarma.
Zároveň zajišťujeme legislativu, projekci, dodávku, montáž, servis, monitoring včetně regulace uvedených zařízení dle přání zákazníka.

Popis jednotlivých technologií:


Ostrovní systém
Akumulátorový ostrovní střídač vytváří standardní rozvodnou síť střídavého napětí, do níž lze bez problémů integrovat všechny elektrické spotřebiče a generátory. V případě tohoto AC propojení a ostrovního střídače jako master prvek systému přináší tato technologie řešení pro napájení oblastí vzdálených od rozvodné sítě nebo pro záložní napájení v případě nastavených místních sítí.
Ostrovní střídač je akumulátorový střídač a jako prvek zajišťuje vlastní stabilní ostrovní síť napájení. Při tom udtžuje napětí a frekvenci AC ostrovní sítě neustále v přípusných mezích. K této ostrovní síti se přímo připojují jak spotřebiče, tak i generátory (kogenerace). Při přebytku energie nabíjí ostrovní střídač akumulátorové baterie a při nedostatku energie je ostrovní síť zásobována proudem z těchto baterií. Díky vyspělému systému řízení baterií vždy zná přesný stav nabití baterií a vzhledem ke své řídicí funkci v systému činí i další rozhodnutí. V případě vybití baterií nebo při vysoké spotřebě proudu může ostrovní střídač případně spustit dieselgenerátor (kogenerace) nebo odpojit zátěž a spotřebiče. Při plně nabitých bateriích a nízké spotřebě proudu omezuje výrobu proudu ve fotovoltaickém systému. Rovněž určuje optimální strategii nabíjení baterií, čímž prodlužuje jejich životnost.