Technická laboratoř protipožárních zařízení

Spolu s několika kolegy, kteří působí v oblasti požární bezpečnosti staveb, instalace stabilních hasicích zařízení a hodnocení rizik, jsme se v červnu 2014 rozhodli zahájit činnost Technické laboratoře protipožárních zařízení ve Vysokém Mýtě. 
K tomuto kroku nás vedly zejména dlouholeté zkušenosti s uváděním stabilních hasicích zařízení (SHZ) a systémů EPS do provozu, školením obsluhy a zejména pak poznatky a zkušenosti spojené se způsobem provozu a systémy provádění kontrol a zkoušek SHZ ve firmách napříč spektrem průmyslových odvětví.

Technická laboratoř se specializuje na provádění odborných seminářů a školení SHZ, která jsou určena osobám odpovědným za údržbu a provoz stabilních hasicích zařízení a EPS, provádění kontrol a zajišťování pravidelných revizí těchto požárně-bezpečnostních zařízení.
Tito pracovníci mohou svou činností (nebo naopak nečinností) výrazně ovlivnit provozní spolehlivost těchto zařízení a předejít tak následným ztrátám způsobených požárem, pokutám ze strany kontrolních orgánů státní správy či negativnímu hodnocení rizika dané společnosti pojišťovnami.
Školení a semináře jsou doplněna praktickými ukázkami funkcí jednotlivých systémů v laboratoři SHZ, kde lze rovněž provádět ověřovací zkoušky a testy dílčích komponent systémů stabilních hasicích zařízení. 

Aktuální termíny seminářů a školení, včetně rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů, naleznete na www stránkách Technické laboratoře protipožárních zařízení - www.tlpz.cz
Informace o termínech kurzů a školení jsou dostupné také na Facebooku, Twitteru nebo Google+