Měření a regulace

Projektování elektrických zařízení » Měření a regulace

Navrhujeme kompletní řídicí systémy budov.
Tyto systémy zahrnují řízení samostatných technologií vzduchotechniky, stabilních hasicích systémů, chlazení, vytápění, domovních předávacích stanic, zdrojů chladu, plynových kotelen, sběr dat z měření na médiích pro tyto technologie a pro spotřebu objektu, přenos dat do centrálních dispečinků, jejich skladování a vizualizace, dálkový přenos dat a dálkový přístup k vizualizacím přes webové rozhraní.