Projekce silnoproud

Projektování elektrických zařízení » Silnoproud

Do oboru této činnosti spadají veškeré projekční práce týkající se silnoproudých rozvodů, osvětlení a jeho ovládání (silově i datově), dieselagregátů a zdrojů nepřetržitého napájení, trafostanic a hlavních rozvoden VN, přípojek elektrické energie NN a VN (vrchní i kabelové), přeložky venkovních vedení VN a NN, venkovní osvětlení a jeho řízení.