Elektrická požární signalizace - EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.
Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů.
Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS se stává nepsaným standardem vybavení budov a v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů a norem.

Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme výrobky firem xxxxxxxx

  • zajištění zpracování projektové dokumentace
  • koordinaci se zpracovatelem požárně - bezpečnostního řešení stavby
  • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
  • dodávku zařízení
  • montáž, instalaci
  • programování a uvedení do provozu
  • pravidelné revize a kontroly